คำสั่ง round

posted on 10 Oct 2008 13:12 by jw173 in excelnote

คำสั่งนี้เอาไว้บังคับ format ของตัวเลขเวลาเขียนสูตรนะ เช่น

 

จะเห็นว่าเราพยายาม link ตัวเลขจาก cell  I22 และ J22 ตัวเลขที่ได้ก็ควรเป็น 15.77 กะ 84.23 ใช่มะ

แต่ตัวเลขมันดันได้แบบนี้

 

จุดทศนิยมกระจายเล้ย มาซะแยะ ใช้แค่สองจุดเอง อย่างนี้ก็ต้องบังคับด้วย item เอ้ย คำสั่ง round ไง

ทำงี้นะ

 - ครอบcellเจ้าปัญหาด้วย (round(cellเจ้าปัญหา,จำนวนจุดทศนิยมที่ต้องการ))

 - ตัวอย่างในที่นี้ก็คือ (round(I22,2)) กะ (round(J22,2)) ถ้างง ก็ดูรูป

 

 

แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก้อ ท้าด๊า......

 

จบข่าว @^o^@

Comment

Comment:

Tweet